Νόμος 4604/19 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο επόμενο άρθρο, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του προεδρικού διατάγματος 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007), με ισχύον διαβατήριο, εάν είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικογενειών τους που είναι είτε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας.

 

2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύοντος εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του επόμενου άρθρου. Για τους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στη χώρα μετά την 01-01- 2021, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 8 του επόμενου άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 και οι διατάξεις του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4652/2020 (ΦΕΚ 9/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.