Νόμος 4623/19 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του νόμου 4523/2018 (ΦΕΚ 41/Α/2018) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιριών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από ποσά επιστροφής (rebate) της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) (clawback) των ετών 2013 έως και 2018, όπως έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από τις ως άνω διατάξεις συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής τους σε έως 120 δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παύει αυτόματα η ισχύς της ως άνω ρύθμισης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.