Νόμος 998/79 - Άρθρο 82

Άρθρο 82


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρον 14 του νόμου [Ν] 248/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρον 14.

 

1. Προς εκδίκαση των κατά τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος αντιρρήσεων ή αιτήσεων καθίσταται αρμόδιο το Ειρηνοδικείον εν τη περιφέρεια του οποίου κείται η υπό κτηματογράφηση περιοχή.

 

2. Δια την εκδίκαση εκάστης κατά το άρθρον 12 και 13 του παρόντος αντιρρήσεων ή αιτήσεων, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας.

 

3. Το υπό του παρόντος προβλεπόμενο Ειρηνοδικείον δεν επιλαμβάνεται της εξετάσεως των ιδιοκτησιακών δικαίων δασικών εκτάσεων, δι ας εξεδόθησαν ήδη Δικαστικές αποφάσεις επί τακτικών αγωγών ή πράξεις των κατά Νόμον αρμοδίων εκάστοτε Διοικητικών Αρχών, δι' ων εκρίθησαν αυτές ως Δημόσιες ή Ιδιωτικές ή διακατεχόμενες, επιτραπείσης της καρπώσεώς των παρ' ιδιωτών ή δι' ειδικών Νόμων παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα ή νομή εις δήμους ή Κοινότητας ή καλλιεργητές ή παραχωρήθηκαν προς οιανδήποτε κάρπωση, μέχρι της 21-04-1967 και τέλος των περιπτώσεων καθ' ας εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων Πολιτικών Δικαστηρίων τακτικές αγωγές.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη παράγραφο 14)β του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.