Νομοθετικό διάταγμα 1018/71 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την υπό δημοσίων, πολιτικών ή στρατιωτικών, υπηρεσιών ή υπό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κατά τις κείμενες διατάξεις εκποίηση, δωρεάν παραχώρηση ή μίσθωση πέραν των 5 ετών εκτάσεων γης, μετά ή άνευ κτισμάτων, απαιτείται η προηγουμένη γνώμη των πολεοδομικών υπηρεσιών των αρμοδίων δια την μελέτη και εισήγηση προς έγκριση ή επέκτασιν των σχεδίων πόλεων και οικισμών. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να καθορίζονται οι εξαιρέσεις από της εφαρμογής του παρόντος άρθρου και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.