Νομοθετικό διάταγμα 2386/53 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια βασιλικού διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, μετ' απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να χορηγηθεί κατά το οικονομικό έτος 1953 - 54 προσωρινή έκτακτος μηνιαία παροχή εις τους τεχνικούς υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών των Υπουργείων τους κεκτημένους δίπλωμα Ανωτάτης ή Μέσης Τεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ομοταγών Σχολών της Αλλοδαπής. Η παροχή αυτή δύναται να καθορισθεί διάφορος κατά κατηγορία ή βαθμό υπαλλήλων και κατά περιφέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε από το μη ισχύον σήμερα βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 863/1960, (ΦΕΚ 210/Α/1960). Βλέπε το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977, (ΦΕΚ 305/Α/1977) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.