Νομοθετικό διάταγμα 321/69 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εγγραφή πιστώσεων διαρκούσης της εκτελέσεως του προϋπολογισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διαρκούσης της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού, επιτρέπεται η δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών εγγραφή εις τους Προϋπολογισμούς των εξόδων των Υπουργείων πιστώσεων, ισόποσων προς τα χρησιμοποιούμενα έσοδα:

 

α) Εξ αδιαθέτων υπολοίπων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ή εξ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων προς αύξηση των πιστώσεων εις βάρος των οποίων ενετάλη η πληρωμή.

 

β) Εξ εσόδων προορισμένων κατά ρητή διάταξη νόμου προς αντιμετώπισιν ορισμένης δαπάνης, προς αύξηση της δια την δαπάνη ταύτη πιστώσεως. Δι ομοίων αποφάσεων επιτρέπεται η αύξησις των πιστώσεων των Υπουργείων κατά τα ποσά που δαπανήθηκαν προς όφελος ετέρου Υπουργείου, δια παραχωρηθέντα είδη ή προσφερθείσας υπηρεσίας εις βάρος των πιστώσεων του ωφελουμένου Υπουργείου κατά τα δια των αυτών αποφάσεων οριζόμενα.

 

γ. Εξ εσόδων προερχομένων εκ παροχής υπηρεσιών ή χορηγήσεως υλικών εις ανεξαρτήτους Δημοσίας Υπηρεσίας ή Επιχειρήσεις (εχούσας ίδιον προϋπολογισμό), νομικά ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο γ) προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1973 (ΦΕΚ 141/Α/1973).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 113 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.