Προεδρικό διάταγμα 133/10 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής

 

Α) Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων / Βιολόγων - Ιχθυολόγων: Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 516 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει διακόσιες 270 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εικαστικών Θεατρικών Μουσικών Σπουδών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών: Περιλαμβάνει 25 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Καθηγητών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών Διερμηνέων: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 319 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος: Περιλαμβάνει 25 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 18 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων: Περιλαμβάνει 8 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 85 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 99 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο: Περιλαμβάνει 21 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών χωρίς πτυχίο: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Δομικών Έργων χωρίς πτυχίο: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 153 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 23 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας: Περιλαμβάνει 72 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων: Περιλαμβάνει 24 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 31 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διακοσμητών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 395 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελεγκτών Γαλακτοπαραγωγής: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηρίων: Περιλαμβάνει 13 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: Περιλαμβάνει 73 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 54 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών: Περιλαμβάνει 23 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ταξινόμων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 186 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων: Περιλαμβάνει 46 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 65 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών: Περιλαμβάνει 26 θέσεις.

 

Β) Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

6

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού

7

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

12

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής        

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών        

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών        

54

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Δομικών Έργων        

7

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Σχεδιαστών χωρίς πτυχίο

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

22

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Πολιτικών Υπομηχανικών

5

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Τεχνολογικών Εφαρμογών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

5

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Εργαστηρίου        

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Γεωργίας Κτηνοτροφίας

38

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων        

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

10

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών        

15

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Δομικών Έργων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών

16

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Ηλεκτροτεχνιτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Καταμετρητών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών

12

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων

8

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού

8

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών

31

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων Νυχτοφυλάκων

11

 

Γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 1 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 7 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 43 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 18 θέσεις.

 

Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού

5

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κτηνιάτρων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών        

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού                

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Έργων Υποδομής        

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Πολιτικών        

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών        

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

19

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Η/Υ Μερικής Απασχόλησης

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών        

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

10

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών        

15

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Διακοσμητών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών Μηχανικών Αυτοκινήτων

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών Μηχανολόγων        

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Ηλεκτρονικών

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Ηλεκτροτεχνιτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών

6

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών

3

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστριών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων        

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας

2

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.