Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 172

Άρθρο 172: Νοσοκομεία - Κλινικές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, παράγραφος 1 της απόφασης 88217/3752/5.1/1987)

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση νοσοκομείων και κλινικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 162.

 

Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

2. Η παρέκκλιση επιτρέπεται για τα παρακάτω:

 

α) την ανέγερση περισσότερων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.

 

β) τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτιρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 5 m.

 

γ) Το ύψος και τον αριθμό των ορόφων του κτιρίου.

 

δ) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,6.

 

ε) Το ποσοστό κάλυψης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% για το ισόγειο και τους ορόφους και το 50% για τον υπόγειο χώρο, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 242 παράγραφος 24.

 

στ) την τοποθέτηση στο υπόγειο κυρίων χώρων συναφών με την λειτουργία του κτιρίου. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.