Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Καταργούμενες και Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 14 του νόμου 1515/1985, άρθρο 31 παράγραφος 8 του νόμου 1650/1986)

 

1. Καταργείται η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΕΣΧΠ) με αριθμό ΧΠ/ΓΧΠ 2094/1980 περί σχεδίου - πλαισίου Ρυθμίσεων Ευρύτερης Περιοχής Πρωτεύουσας (ΦΕΚ 341/Β/1980).

 

2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 9 του άρθρου 18 καθορίζεται με τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του ίδιου άρθρου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.