Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 212

Άρθρο 212: Ειδικές διατάξεις για τα βαρυνόμενα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 19 του νόμου 2300/1995)

 

α) Διατάγματα που αφορούν την έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης και που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987), δεν τροποποιούνται για τη διάκριση των προς μεταφορά επιφανειών του βαρυνόμενου ακινήτου σε επιφάνειες πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ΕΙΣ,Β) και των υπόλοιπων ορόφων (ΕΟΡ,Β).

 

β) Τίτλοι που έχουν εκδοθεί με βάση τα διατάγματα αυτά αντικαθίστανται με νέους αφού προηγουμένως επιμεριστούν αναλογικά οι προς μεταφορά επιφάνειες σε επιφάνειες πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) και λοιπών ορόφων.

 

γ) Αν μετά την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 200 για έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, μειωθεί ο συντελεστής δόμησης του βαρυνόμενου οικοπέδου η σχετική υπουργική απόφαση εκδίδεται με βάση το συντελεστή δόμησης που ίσχυε κατά την υποβολή της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος υλοποιείται (πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο) σε διάστημα 3 ετών από τη δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Στην περίπτωση που στο παραπάνω χρονικό διάστημα δεν υλοποιηθεί ο τίτλος εκδίδεται νέος τίτλος με βάση το συντελεστή δόμησης που ίσχυε για το βαρυνόμενο ακίνητο κατά το χρόνο έγκρισης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή πρέπει να αναγράφονται ρητά στην υπουργική απόφαση έγκρισης χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.