Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 328

Άρθρο 328: Εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 53 παράγραφος 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 1 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969, άρθρα 17 παράγραφος 12 τελευταία δύο εδάφια και 18 παράγραφος 11 του νόμου 1337/1983, άρθρο 8 παράγραφος 12 του νόμου 1512/1985)

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρόμενων οικοδομών, οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος και του μελετητή καθώς και όσων συμπράττουν στην εκτέλεση του έργου. Κατά το μέρος που το διάταγμα αυτό ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του επιβλέποντος τις οικοδομικές εργασίες και του μελετητή, καθώς και τις υποχρεώσεις όσων συμπράττουν στην εκτέλεση του έργου, εκδίδεται μία φορά.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για τη σύνταξη των μελετών, τα απαραίτητα σχέδια κ.τ.λ. για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ορίζονται έργα για τα οποία δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.