Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 350

Άρθρο 350: Πυροπροστασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης)

 

1. Τα κτίρια και τα δομικά έργα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να εξοπλίζονται έτσι, ώστε σε περίπτωση πυρκαϊάς:

 

α. Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σ' αυτά.

 

β. Να εμποδίζεται η εξάπλωσή της στους άλλους χώρους του κτιρίου.

 

γ. Να αποτρέπεται η μετάδοσή της στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές και

 

δ. Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

 

2. Οι απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων καθορίζονται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.