Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 363

Άρθρο 363: Πλάτη παρόδιων στοών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 20 της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης)

 

1. Όπου σε ρυμοτομικά σχέδια δεν έχουν οριστεί αριθμητικά τα πλάτη παρόδιων στοών, αυτά καθορίζονται ως εξής;

 

α. Για πλάτος δρόμου μέχρι 7,30 m, πλάτος στοάς 2,50 m.

 

β. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 7,30 m και μέχρι 10,30 m, πλάτος στοάς 3,00 m.

 

γ. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 10,30 m και μέχρι 14,30 m πλάτος στοάς 3,50 m.

 

δ. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 14,30 m και μέχρι 19,30 m πλάτος στοάς 4,00 m.

 

ε. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 19,30 m πλάτος στοάς 4,50 m.

 

2. Πλάτος δρόμου για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεωρείται η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών.

 

Σε περίπτωση δρόμου που δεν έχει σταθερό πλάτος λαμβάνεται υπόψη το νέο πλάτος του μεταξύ δυο διαδοχικών δρόμων που τέμνουν και τις δυο απέναντι πλευρές του ή μεταξύ τέτοιου δρόμου και πλατείας.

 

Αν στο τμήμα αυτό του δρόμου παρουσιάζεται τοπική διεύρυνση ή πρόβλεψη προκηπίου σε μήκος μικρότερο του ενός τρίτου αυτού του τμήματος, μετρούμενο στον άξονα του δρόμου, αυτό το πρόσθετο πλάτος δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Τυχόν αποτμήσεις στις γωνίες συνάντησης δρόμων δε λαμβάνονται υπόψη.

 

Στους αδιέξοδους δρόμους δε λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαπλατύνσεις στο αδιέξοδο άκρο τους.

 

3. Τα πλάτη στοάς της παραγράφου 1 ισχύουν μέχρι να καθοριστούν νέα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.