Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 401

Άρθρο 401: Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Η συμβατική αξία του αυθαιρέτου για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου που προβλέπεται από το άρθρο 383 υπολογίζεται με εφαρμογή της τιμής μονάδας όγκου της κατασκευής που χρησιμοποιείται για έκδοση οικοδομικής άδειας κατά το χρόνο υποβολής της πρώτης δήλωσης του άρθρου 15 παράγραφος 4 του νόμου 1337/1983.

 

2. Η πιο πάνω συμβατική αξία του αυθαιρέτου πολλαπλασιάζεται επί 1 ή 1,2 ή 2 αντίστοιχα για απλή ή συνήθη ή πολυτελή κατασκευή.

 

3. α) Απλή κατασκευή είναι ισόγειο κτίριο απλούστατης εσωτερικής διάταξης με στοιχειώδεις εγκαταστάσεις.

 

β) Συνήθης κατασκευή είναι κτίριο απλής λειτουργίας και εσωτερικής διάταξης με συνήθεις εγκαταστάσεις.

 

γ) Πολυτελής κατασκευή είναι κτίριο που η λειτουργία του, η εσωτερική του διάταξη, η κατασκευή του και οι εγκαταστάσεις του ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις ή είναι κτίριο σύνθετης λειτουργίας που ανταποκρίνεται σε αυξημένες τεχνικές ή καλλιτεχνικές απαιτήσεις.

 

4. Ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας είναι δυνατό να γίνει με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς και τρέχουσες τιμές, εφόσον το επιθυμεί ο υπόχρεος και επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η αξία του αυθαιρέτου δεν πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

5. Σε περίπτωση μη τελειωμένου κτίσματος ή κατασκευής η κατά τα παραπάνω καθοριζόμενη αξία μειώνεται ανάλογα.

 

6. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μπορεί, όπου συντρέχει περίπτωση, να διορθώσει τους σχετικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της αξίας για την επιβολή της ειδικής εισφοράς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.