Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 429

Άρθρο 429: Περιπτώσεις άρσης κινδύνου σε χώρους συνάθροισης κοινού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Όταν πρόκειται για χώρους συνάθροισης του κοινού και τα μέτρα ασφάλειας για την κυκλοφορία και κατά του πυρός που πρέπει να επιβληθούν δεν προβλέπονται από ειδικό κανονισμό, αποφαίνεται για αυτά, ειδικά για κάθε περίπτωση επιτροπή που καταρτίζεται από την αστυνομική διεύθυνση και απαρτίζεται:

 

α) από το διευθυντή της αστυνομίας,

β) από τον προϊστάμενο της πολεοδομικής υπηρεσίας,

γ) από έναν αρχιτέκτονα του Δημοσίου,

δ) από ένα μηχανικό ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο του Κράτους και

ε) από έναν αντιπρόσωπο της υγειονομικής υπηρεσίας του Κράτους.

 

Αν η επί τόπου σύνθεση της επιτροπής από τους παραπάνω είναι δυσχερής, είναι δυνατό να τροποποιείται, ως προς τα μέλη γ και δ, με ορισμό άλλων μηχανικών του Δημοσίου αντί αυτών (κατά προτίμηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων). Εν ανάγκη προσλαμβάνεται και μηχανικός του δήμου και τέλος συμπτύσσονται τα μέλη σε ένα.

 

2. Η αστυνομική αρχή κανονίζει τις ενέργειές της με βάση τις αποφάσεις της παραπάνω επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να αναθεωρηθούν από την επιτροπή που αποτελείται από τα ίδια ή άλλα μέλη, ύστερα από σχετική απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής δεν επιτρέπεται πάντως οποιαδήποτε προσφυγή στο Υπουργείο.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.