Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 442

Άρθρο 442


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 81 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Οι διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος ισχύουν γενικά και ως προς τα εγκεκριμένα πριν από την ισχύ του σχέδια πόλεων και τις τροποποιήσεις τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, για τις οποίες οι διατάξεις του διατάγματος αυτού ρητά ορίζουν διαφορετικά. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν επίσης και για τα οικόπεδα του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2633/1923 των τραπεζικών κτιρίων, εφαρμοζόμενων και ως προς αυτά των διατάξεων για τους χώρους του άρθρου 276 παράγραφος 1 (στοιχείο β).

 

2. Τα σχέδια που καταργήθηκαν με το νόμο [Ν] 3423/1909 ή με οποιεσδήποτε κατά την ερμηνεία του διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις θεωρείται ότι έχουν επανέλθει σε ισχύ.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων οικοπέδων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της έγκρισης των σχεδίων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.