Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Καταργούμενες - διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 10 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 παράγραφος 6 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 παράγραφος 5 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης καθορισμού των ορίων των οικισμών, κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και τον προσδιορισμό της αρτιότητας των γηπέδων, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παρόντος κεφαλαίου και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των εξής διαταγμάτων:

 

α) του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981), όπως εκάστοτε ισχύει.

β) του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969), όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588Δ) και οι αποφάσεις νομαρχών που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του.

ε) των ειδικών διαταγμάτων ή αποφάσεων νομαρχών που καθορίζουν όρους δόμησης σε μη χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς χωρίς σχέδιο.

 

2. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικά διατάγματα ή αποφάσεις νομαρχών που καθορίζουν όρους δόμησης σε οικισμούς ή τμήματα αυτών με εγκεκριμένο σχέδιο.

 

3. Ειδικά διατάγματα που χαρακτηρίζουν παραδοσιακούς οικισμούς και καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης αυτών κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

 

Για τους οικισμούς που χαρακτηρίστηκαν παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978) εφαρμόζονται οι όροι δόμησης που καθορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 αντί για τους αντίστοιχους όρους δόμησης του παραπάνω από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.