Προεδρικό διάταγμα 14/9/81b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τροποποιείται το άρθρο 1 του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εις περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977) κατά το 1 εκ των σε αυτό μνημονευόμενων διαγραμμάτων (υπ' αριθμόν Ε/17890/1977 πράξις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων), δια την εξαίρεση της περιοχής της κειμένης μεταξύ των οικισμών Πορταριάς, Νέων Μουδανιών και Ολύνθου εκ των απαγορευτικών διατάξεων του ως άνω Διατάγματος ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/40212/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο δια γραμμα υπό κλίμακα 1:200.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.14.9.81b

 

Β. Εις την εξαιρούμενη περιοχήν θα ισχύουν οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.