Προεδρικό διάταγμα 152/87

ΠΔ 152/1987: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 696/1974 (Αμοιβές μηχανικών)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 152/1987: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών κ.λ.π., (ΦΕΚ 80/Α/1987), 01-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομές αυτών, (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως αυτό ισχύει μετά το νομοθετικό διάταγμα 2726/1953 (ΦΕΚ 325/Α/1953).

 

2. Την με αριθμό 63/11-02-1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Την με αριθμό 98/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο.

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 83 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α/1974) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπολογισμούς σε δυναμικές ενέργειες, όπως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης που προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρου 83 προσαυξάνεται κατά 80%.}

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται στις μελέτες που θα ανατεθούν μετά την ισχύ του παρόντος διατάγματος.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-04-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.