Προεδρικό διάταγμα 15/11/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης για το οικοδομικό τετράγωνο Γ70, ορίζονται σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για τον τομέα ΙΑ του διαγράμματος που συνοδεύει το παρόν διάταγμα ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α. τα οποία στις 28-04-1993 ημερομηνία δημοσίευσης του από 12-04-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 430/Δ/1993) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β. που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των ως άνω διατάξεων απαιτείται όπως:

 

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β. τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται:

 

α. Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 250 m2: 0.4.

β. Για το τμήμα του οικοπέδου από 251 m2 μέχρι και 2.000 m2: 0.3.

γ. Για το τμήμα του οικοπέδου από 2001 m2 και άνω: 0.2.

 

6. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7.5 m.

 

β. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης, μεγίστου ύψους 2 m και μέγιστης κλίσης 35%.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.