Προεδρικό διάταγμα 18/1/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν κεκλιμένου οικοπέδου που εμπίπτει στον τομέα Γ ή την ζώνη Δ εις ουδέν σημείον το μέγιστον ύψος της οικοδομής θα υπερβαίνει το παράλληλο προς την κλίση επίπεδον το αγόμενο εις απόσταση 4.5 m από του φυσικού εδάφους, κλιμακούμενου αναλόγως του κτιρίου και καλυπτομένου διά κεραμοσκεπούς στέγης.

 

2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιών και λατομείων σε όλους τούς τομείς Α, Β και Γ ως και εις την ζώνη Δ, μη εναρμονιζόμενων προς τον τουριστικό και παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού.

 

3. Οι άδειες των οικοδομών σε όλους τούς τομείς Α,Β και Γ και την ζώνη Δ προ της εγκρίσεως των θα τυγχάνουν του ελέγχου της αρχιτεκτονικής επιτροπής.

 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε διά του νομοθετικού διατάγματος 205/1974, πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 102 αυτού.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.