Προεδρικό διάταγμα 21/9/79b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται η διατήρησις των ως άνω αναφερομένων κτιρίων και των στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου αυτών (μάνδρες, κρήνες κ.λ.π.).

 

2. Επιτρέπεται η διαρρύθμισις των εσωτερικών χώρων των κτιρίων αυτών εφόσον δεν θίγονται παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία και τηρείται η παράγραφος 4 εδαφίου γ' του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

3. Προ της εκδόσεως πάσης αδείας (επισκευής και αποκαταστάσεως των διατηρητέων κτιρίων ή ανεγέρσεως νέας οικοδομής ή κατασκευής έργων επί κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων) εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος απαιτείται η έγκρισις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

4. Δια την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο αδείας απαιτούνται, πέραν των υπό των κειμένων διατάξεων στοιχείων και τα κάτωθι:

 

α) Τοπογραφικός χάρτης σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης υπό κλίμακα 1:5.000, επί του οποίου εμφαίνεται - θέσις του οικοπέδου και τυχόν υπάρχοντος κτίσματος.

 

β) Δύο τουλάχιστον φωτογραφίες του οικοπέδου μετά τυχόν υπάρχοντος κτίσματος και φωτογραφίες των ομόρων οικοπέδων.

 

γ) Δια τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος απαιτούνται φωτογραφίες της υφισταμένης καταστάσεως του υπό διαρρύθμιση χώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

5. Η προβλεπόμενη υπό της υπ' αριθμόν 27067/1978 απόφασης (ΦΕΚ 585/Δ/1978) του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί διαδικασίας και του τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών τελική θεώρησις της αδείας, παρέχεται μετά την υποβολή 2 τουλάχιστον φωτογραφιών του κτιρίου και της βεβαιώσεως της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας περί της πιστής εφαρμογής των εγκεκριμένων υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σχεδίων της μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

6. Απαγορεύονται οι κατατμήσεις των οικοπέδων των διατηρητέων κτιρίων μέχρις εκδόσεως σχετικού Διατάγματος δια την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου και την επιβολή νέων όρων δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.