Προεδρικό διάταγμα 23/6/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος, ισχύοντες συντελεστές δομήσεως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι αναφερόμενες εις τα εδάφια α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

2. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω νόμου 651/1977, η μελέτη προς έκδοση οικοδομικής αδείας δέον όπως υποβληθεί εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος.

 

3. Άδειες οικοδομής εκδιδόμενες με τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος συντελεστές δομήσεως, ισχύουν δια τρία (3) έτη από της εκδόσεών των.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.