Προεδρικό διάταγμα 29/8/80c - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων ή την αφαίρεση λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων εξ αυτών ως και δια την καθαίρεση εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, κρήνες, φρέατα, κοπή αξιόλογων δένδρων κ.λ.π.) απαιτείται άδεια. Η σχετική άδεια κατεδαφίσεως ή καθαιρέσεως παρέχεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή κατά περίπτωσιν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Δια την διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές.

 

Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου δι' αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους 1,50 m, από του φυσικού εδάφους.

 

Παρέκκλισις του ανωτέρω μεγίστου ύψους επιτρέπεται κατόπιν εκκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή - κατά περίπτωσιν - του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μόνον εις περιπτώσεις όπου τούτο επιβάλλεται απολύτως δια λόγους τεχνικούς ή αισθητικούς, και υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή δύναται να ενταχθεί αισθητικώς εις το περιβάλλον.

 

3. Εις περίπτωσιν κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως, αυτοί διαμορφώνονται από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής, συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα και τις υποδείξεις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή - κατά περίπτωσιν - του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Δεν έχει εφαρμογήν το άρθρο 102 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973 δια τους οικισμούς του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.