Προεδρικό διάταγμα 2/11/83 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Έκδοση αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την χορήγηση οιασδήποτε αδείας (προσθήκης ή επισκευής ή καθαιρέσεως στοιχείων από τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια), απαιτείται η υποβολή πλήρων σχεδίων των όψεων, κατόψεων, τομών του κτιρίου σε κλίμακα 1:50, των δε αξιόλογων μορφολογικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20 έως 1:1. Πέραν αυτών πλήρης φωτογράφιση του υπάρχοντος κτιρίου και του αμέσου περιβάλλοντος.

 

2. Πριν από την έκδοση οιασδήποτε άδειας επισκευής, αποκαταστάσεως, προσθήκης, καθαιρέσεως στοιχείων διατηρητέων κτιρίων απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Σε περίπτωση που εκτελούνται οικοδομικές εργασίες που απαγορεύονται από το άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος διατάγματος, επιβάλλεται η αποκατάσταση του κτιρίου στην αρχική του μορφή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.