Προεδρικό διάταγμα 305/96 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προσάρτηση παραρτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτικός κατάλογος των οικοδομικών εργασιών Πολιτικού Μηχανικού που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που αναφέρεται στα άρθρα 3 παράγραφος 4 και παράγραφο 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Περιεχόμενο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 12 παρόντος προεδρικού διατάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα εργοτάξια (άρθρο 8 παράγραφος 2, εδάφιο α και άρθρο 9 παράγραφος 2, εδάφιο γ)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.