Προεδρικό διάταγμα 30/5/18 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων με χρήση μόνο κατοικίας και στοιχείο ΟΤΑ, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζονται ως εξής:

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2,

 

β. Συντελεστής δόμησης: 0.3, με μέγιστο εμβαδόν δομημένης επιφάνειας ανά μερίδα 120 m2.

 

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 35% της επιφανείας τους.

 

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7.5 m, μετρούμενο από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος. Στο παραπάνω ύψος δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου Π.Κ.11, εντός του οποίου καθορίζονται και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΦ 15) ορίζονται ως εξής:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

β. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 9 m, μετρούμενο από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος. Στο παραπάνω ύψος δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

 

Σε περίπτωση κατασκευής εκκλησίας, το ύψος του κωδωνοστασίου δεν υπερβαίνει τα 12 m.

 

3. Καθορίζονται περιγράμματα με μαύρη γραμμή των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού στον Κ.Χ.3 και υπόγειας δεξαμενής νερού στον Κ.Χ.18, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 2 του παρόντος.

 

4. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

α. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα.

β. Επιβάλλεται η εξασφάλιση μίας (1) θέσης στάθμευσης ανά κατοικία εντός του οικοπέδου.

γ. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχούς περιμετρικού εξώστη.

δ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών μόνο εφόσον η συλλεκτική επιφάνεια ενσωματώνεται πλήρως στην επιφάνεια της στέγης, το δε δοχείο αποθήκευσης βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

ε. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων, στις κατοικίες, στους ελεύθερους χώρους, καθώς και στους πεζόδρομους. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση πινακίδων που πληροφορούν για τη θέση των λοιπών χώρων πλην κατοικίας και αφορούν στις δραστηριότητες του οικισμού. Οι πινακίδες αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που απαιτείται ξενόγλωσση πινακίδα τοποθετείται κάτωθεν της ελληνικής με μικρότερα γράμματα.

στ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ατομικών κεραιών τηλεόρασης. Επιβάλλεται η εγκατάσταση κεντρικής κεραίας τηλεοπτικής λήψης.

ζ. Για τη δημιουργία του οικισμού επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 172270/2014 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.