Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Αντιπρόσωποι Συνδυασμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Νομάρχη. Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψηφίου Νομάρχη. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί, σύμφωνα με το νόμο, να ενεργήσει ο υποψήφιος Νομάρχης κατά τη διεξαγωγή της εκλογής. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 ο διορισμός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυασμού.

 

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής μέχρι να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

 

2. Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι ή πληρεξούσιοι συνδυασμών, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, μέλη νομαρχιακού συμβουλίου, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των συνδυασμών. Για την Παραίτηση και την αποδοχή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.