Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Παραγραφή - Αναζήτηση αξιώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι 20 έτη και αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν αυτές οριστικά. Κατ' εξαίρεση, οι παρερχόμενες από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, παραγράφονται μετά πενταετία, η οποία αρχίζει όπως ανωτέρω.

 

2. Αξιώσεις για την επιστροφή ποσών που πληρώθηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις χωρίς να οφείλονται, παραγράφονται μετά 3 χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η πληρωμή.

 

3. Χρηματικά ποσά που πληρώθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις χωρίς να οφείλονται, αναζητούνται από αυτές μέσα σε μία πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο έγινε η πληρωμή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.