Προεδρικό διάταγμα 401/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1)β του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στον παρακάτω πίνακα, για τις περιπτώσεις πρατηρίων επί οδών των κατηγοριών της παραγράφου (δ) του άρθρου 1 του παρόντος διερχομένων από περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, ή από οικισμό προϋφιστάμενο του 1923, ή οριοθετημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία το υπό ίδρυση πρατήριο και άλλης οδού, ή του πέρατος της διάταξης κυκλοφοριακής σύνδεσης σταθμών διοδίων και πλατυσμάτων στάθμευσης (Parking).

 

Οι αποστάσεις αυτές ισχύουν επίσης για περιπτώσεις συνάντησης της οδού με σιδηροδρομική γραμμή. Σε περίπτωση διαμόρφωσης ισόπεδων ή ανισόπεδων κόμβων ισχύουν για τις δύο πλευρές της οδού και μετρούνται από του σημείου της οδού που αλλάζει η διατομή της για τη διαμόρφωση του κόμβου.

 

Οι αποστάσεις από συμβολές με οδούς στις οποίες επιτρέπονται μόνον ομόρροπες κινήσεις και απαγορεύονται με διαχωριστική γραμμή ή νησίδα ή κατακόρυφη σήμανση,οι αριστερές στροφές, μετρούνται μόνον στην κατεύθυνση της οδού που βρίσκεται η συμβάλλουσα οδός.

 

Για οδούς που διέρχονται από περιοχές οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, οι αποστάσεις μετρούνται από το σημείο συνάντησης των αξόνων της οδού.

 

Κατηγορία οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εκτός Οικισμών προ 1923 ή οικισμών οριοθετημένων με το προεδρικό διάταγμα της 24-04-1985

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εντός Οικισμών

1

2

3

α. Πρωτεύον Εθνικό        

200

150

β. Δευτερεύον Εθνικό        

200

100

γ. Τριτεύον Εθνικό        

150

70

δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

150

70

ε. Πρωτεύον Επαρχιακό

150

70

στ. Δευτερεύον Επαρχιακό

150

70

ζ. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

70

50

η. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους μεγαλύτερου των 6 m

70

50

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους μικρότερου των 6 m

70

50

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό ή Αγροτικό

70

50

 

Οι στήλες 2 και 3 δεν έχουν εφαρμογή για την περίπτωση που οι συμβάλλουσες οδοί είναι αγροτικοί και εξυπηρετούν συγκεκριμένο αριθμό κτηματικών ιδιοκτησιών αποδεδειγμένα, με βεβαίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.