Προεδρικό διάταγμα 401/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, που προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 143/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η απαλλαγή από την υποχρέωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 παράγραφος 1)β του βασιλικού διατάγματος 465/1970, ισχύει για μια τριετία και για το είδος εγκατάστασης που αναφέρεται σ' αυτήν.

 

Αν μετά την παρέλευση της τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή για τις περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν έχει λειτουργήσει η εγκατάσταση, απαιτείται νέα αίτηση για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση στην περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού.

 

Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της απαλλαγής από αυτήν η έγκριση στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.