Προεδρικό διάταγμα 401/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Πρατήρια και εγκαταστάσεις που μέχρι 31-12-1990:

 

α) έτυχαν άδειας καταλληλότητας ή Ίδρυσης,

 

β) έχει εκδοθεί, οικοδομική άδεια,

 

γ) έχει εγκριθεί κυκλοφοριακή σύνθεση,

 

δ) λειτουργούν νομίμως με τις προγενέστερες του προεδρικού διατάγματος 143/1989 διατάξεις και με το προεδρικό διάταγμα 143/1989 υπάγονται στις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 465/1970, εξακολουθούν να λειτουργούν ή αντίστοιχα προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας με έγκριση διαμόρφωσης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή προσαρμογή άλλου στοιχείου της εγκατάστασης μέσα στις δυνατότητες του γηπέδου. Δεν απαιτείται προσαρμογή της κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περίπτωση αλλαγής του χαρακτηρισμού της περιοχής λόγω ένταξης αυτής σε σχέδιο πόλης.

 

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, με εξαίρεση την παράγραφο 1)β, η οποία ρυθμίζεται με το άρθρο 2 του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν και αναφέρονται στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ισχύουν και:

 

α) για το Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Εθνικό Οδικό Δίκτυο νήσων, πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας,

 

β) για παράπλευρους δρόμους πλάτους μεγαλύτερου των 6 m,

 

γ) για τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που διέρχονται από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, ή οικισμούς οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, με εξαίρεση την παράγραφο 1)β, η οποία ρυθμίζεται με το άρθρο 2 του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν για τους δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους, ισχύουν και:

 

α) για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας.

 

β) για το Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο,

 

γ) για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και στα τμήματα αυτού που διέρχονται από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 ή οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα και

 

δ) για παράπλευρους δρόμους πλάτους μικρότερου των 6 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.