Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 285

Άρθρο 285: Διαδημοτικές και διακοινοτικές Επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρήσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 277 διέπονται από τις γενικές διατάξεις του κεφαλαίου που αφορά τις Επιχειρήσεις και από τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις.

 

2. Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων για τη Σύσταση επιχείρησης έχουν το ίδιο περιεχόμενο και περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 277 και επιπλέον τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει κάθε δήμος ή κοινότητα και το ποσοστό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης είναι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, κάτοικοι και δημότες των δήμων και των κοινοτήτων που συμμετέχουν. Δεν είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται άμεσα στο διοικητικό συμβούλιο κάθε δήμος ή κοινότητα με δικό της εκπρόσωπο. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το δήμο ή την κοινότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων με τις οποίες συνιστάται η επιχείρηση. Αντιπρόεδρος εκλέγεται, από το διοικητικό συμβούλιο ένα από τα μέλη του.

 

4. Με τις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων για τη σύσταση επιχείρησης μπορεί να συσταθεί διαδημοτικό ή διακοινοτικό όργανο από αιρετούς εκπροσώπους των δήμων και κοινοτήτων που συμμετέχουν, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το όργανο αυτό ασκεί τις Αρμοδιότητες των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 285.

 

5. Αν δήμος ή κοινότητα ή δήμοι και κοινότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 277, υπάγονται σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας ή σε διαφορετικές Περιφέρειες, για τη σύσταση των επιχειρήσεων αυτών, εκδίδεται είτε πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, είτε κοινή πράξη των οικείων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, στις οποίες υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι δήμοι και κοινότητες. Το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που υπάγονται σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας ή σε διαφορετικές Περιφέρειες, καθώς και για τροποποίηση του καταστατικού των επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.