Προεδρικό διάταγμα 4/4/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων των χαρακτηριζομένων με το παρόν σαν διατηρητέων κτιρίων. Η αποκατάσταση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στο κτίριο αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία όσο και τις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες. Σε περίπτωση μεγάλης αλλοίωσης και ανεπαρκών στοιχείων για το ίδιο το κτίριο λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των όψεων κτιρίων της περιοχής.

 

2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής διατηρητέου κτιρίου η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να επιβάλλει κατά την ανοικοδόμησή του ανακατασκευή των κυρίων όψεων κατά τα τμήματα καταστροφής τους και με βάση στοιχεία που αποδεικνύουν την μορφή τους πριν από την καταστροφή. Η ανακατασκευή στηρίζεται στις ίδιες αρχές που διέπουν την αποκατάσταση των όψεων των διατηρητέων κτιρίων, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.