Προεδρικό διάταγμα 4/4/84 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την τοποθέτηση επιγραφής και για την αποκατάσταση ή επισκευή των κτιρίων, απαιτείται άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία παίρνει υπόψη της και τα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στη Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η άδεια χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτησή του, που συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

 

α)Τοπογραφικό σχέδιο ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη σε κλίμακα τουλάχιστον 1:500, που να σημειώνεται η θέση του κτιρίου, ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, οι κύριες και πλάγιες είσοδοι.

 

β) Έγχρωμα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα 1:50 όπου να φαίνονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο κτίριο, καθώς και οι επιγραφές που προτείνεται να τοποθετηθούν,

 

γ) Έγχρωμο σχέδιο των επιγραφών (μακέτα) που προτείνονται, σε κλίμακα τουλάχιστον 1:10, με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες (μέγεθος, μορφή, χρωματισμούς, υλικά, τρόπο στερεώσεως και τρόπο τοποθετήσεως ηλεκτρικών καλωδίων ή μετασχηματιστών, εφόσον πρόκειται για φωτεινή επιγραφή).

 

δ) Έγχρωμες φωτογραφίες όλων των τμημάτων όπου προτείνεται η επέμβαση καθώς και του κτιρίου γενικά.

 

ε) Σύντομη περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται και του τρόπου στερεώσεως των επιγραφών.

 

στ) Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να αξιώσει την υποβολή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, το οποίο κατά την κρίση της, είναι απαραίτητο για την προστασία του διατηρητέου χαρακτήρα του κτιρίου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται διπλά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.