Προεδρικό διάταγμα 78/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατηγορίες, Κλάδοι, Ειδικότητες Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι ως κατωτέρω κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 και της παραγράφου 5 του άρθρου 83 του νόμου 2683/1999:

 

1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των Κλάδων Μηχανικών, Θετικών Επιστημών και Διοικητικού - Οικονομικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/2006 (ΦΕΚ 257/Α/2006).

 

2. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως κατωτέρω:

 

α) Στο Τμήμα Α' προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Μηχανολόγου Βιομηχανίας, Χημικού, Παραγωγής και Διοίκησης

 

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου

 

β) Στο Τμήμα Β' προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Μηχανολόγου Βιομηχανίας, Χημικού, Μεταλλείων - Μεταλλουργού, Ορυκτών Πόρων, Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Παραγωγής και Διοίκησης

 

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ενεργειακής Τεχνικής.

 

γ) Στο Τμήμα Γ' προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Χημικού.

 

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου.

 

δ) Στο Τμήμα Δ' προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως κατωτέρω:

 

Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Χημικού, Περιβάλλοντος, Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Αγρονόμου - Τοπογράφου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου.

 

Κλάδος Περιβάλλοντος, της εξής ειδικότητας: Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

 

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Τοπογράφου, Δομικών Έργων, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου.

 

ε) Στο Τμήμα Ε' προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, των εξής ειδικοτήτων: Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διοικητικού, Νομικής, Οικονομικού.

 

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, των εξής ειδικοτήτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

3. Υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως Κλάδου ή Ειδικότητας, οι οποίοι κατά την έκδοση του παρόντος προΐστανται Τμήματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή αυτοτελούς Τμήματος ή Γραφείου (πρώην Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μπορούν να επιλέγονται ως προϊστάμενοι των Τμημάτων Α', Β', Γ' και Ε' της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/2006 (ΦΕΚ 257/Α/2006).

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης στελεχώνονται από υπαλλήλους των εξής κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Μηχανολόγου Βιομηχανίας, Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικού, Μεταλλείων - Μεταλλουργού, Ορυκτών Πόρων, Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Περιβάλλοντος, Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Αγρονόμου - Τοπογράφου.

 

Κλάδος Περιβάλλοντος, της εξής ειδικότητας: Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

 

Κλάδος Γεωτεχνικών, της εξής ειδικότητας: Γεωλογία.

 

Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, των εξής ειδικοτήτων: Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διοικητικού, Νομικής, Οικονομικού.

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού, Ενεργειακής Τεχνικής, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Τοπογράφου, Δομικών Έργων.

 

Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού, των εξής ειδικοτήτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Κλάδοι: Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνικών.

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 

Κλάδος Τεχνικός, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Δομικών Έργων.

 

Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων, των εξής ειδικοτήτων: Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματέων, Λογιστικού.

 

Κλάδοι: Προσωπικού Η/Υ, Περιβάλλοντος, Οδηγών, Τηλεφωνητών.

 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδοι: Επιμελητών, Προσωπικού Καθαριότητας, Χειριστών Φωτοαντιγραφικών Συσκευών, Βοηθητικού Προσωπικού.

 

5. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των καταργούμενων Διευθύνσεων Βιομηχανίας καθώς και όσοι υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τοποθετούνται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης με την ίδια σχέση εργασίας. Στο Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών μετακινούνται υπάλληλοι από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.