Προεδρικό διάταγμα 80/86 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σύσταση - επωνυμία - σκοπός - έδρα - διάρκεια της εταιρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημοτική ή κοινοτική εταιρία λαϊκής βάσης συνιστάται από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. συνεταιρισμούς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920, τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 205 του νόμου [Ν] 1065/1980 και του άρθρου 45 του νόμου 1416/1984 καθώς και τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.

 

2. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που μπορεί να συμμετέχουν σε δημοτική ή κοινοτική εταιρία λαϊκής βάσης είναι δήμοι, κοινότητες, επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 1416/1984, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

3. Για την επωνυμία, το σκοπό. την έδρα και τη διάρκεια της εταιρίας ισχύει η νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.