Προεδρικό διάταγμα 98/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, υποχρεούται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος να υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας για χορήγηση άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5.

 

2. Αν η ανωτέρα εγκατάσταση δε διαθέτει άδεια λειτουργίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 1 διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.