Προεδρικό διάταγμα 98/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:

 

α) Ζωολογικοί κήποι όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις, στις οποίες φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό, με ή χωρίς εισιτήριο, τουλάχιστον για επτά ημέρες το χρόνο.

 

β) Ζωολογικοί κήποι δεν θεωρούνται:

 

τα τσίρκα,
τα καταστήματα πωλήσεως οικιακών ζώων,
τα εκτροφεία θηραμάτων και ειδών της άγριας πανίδας,
τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας,
οι ατομικοί κήποι,
οι προβλεπόμενες στην περίπτωση α) εγκαταστάσεις, εφόσον σε αυτές φυλάσσεται προς επίδειξη ένας μη σημαντικός αριθμός ζώων ή ειδών (εκθέσεις ζώων).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο μη σημαντικός αριθμός ζώων ή ειδών. Για τον καθορισμό του μη σημαντικού αριθμού η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη: α) τη σπανιότητα του είδους, τη συμμετοχή του στη βιοποικιλότητα των ειδών, το ρόλο του στη τροφική αλυσίδα του οργανικού ιστού της άγριας φύσης, καθώς και το αν πρόκειται για ενδημικά είδη εθνικού ενδιαφέροντος, β) τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ειδών και την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.