Απόφαση 1036/90

Απόφαση ΕΠΑ/1036/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης (επέκτασης) του οικισμού Νέων Φλογητών Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1036/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης (επέκτασης) του οικισμού Νέων Φλογητών Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 374/Δ/1990), 20-07-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τον νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

6. Την 55272/1987 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί καθορισμού ορίων - κατηγοριών του οικισμού Νέων Φλογητών κάτω των 2.000 κατοίκων (ΦΕΚ 427/Δ/1987).

 

7. Τις αποφάσεις 12/1990 και 25/1990.

 

8. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομού Χαλκιδικής (7η συνεδρίαση, θέμα 1ο), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης του οικισμού Νέων Φλογητών (νομού Χαλκιδικής) κάτω των 2000 κατοίκων, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο της απόφασης αυτής χρωματισμένο σχέδιο σε 1 πινακίδα και σε κλίμακα 1:1000 ως εξής:

 

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης

 

1. Αρτιότητα: εμβαδόν οικοπέδου 400 m2 πρόσωπο 10 m.

 

2. Ποσοστό κάλυψης 40%

 

3. Συντελεστής δόμησης 0.50

 

4. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών μέχρι 1 m. Η απόσταση ανεξαρτήτων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2.5 m τουλάχιστον.

 

5. Όροφοι μέχρι 2.

 

6. Μέγιστο ύψος 7.5 m πάνω από το οποίο επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2 m.

 

7. Απαγορεύεται κατασκευή πυλωτής.

 

8. Ειδικά στα οικοδομικά τετράγωνα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 τα ποσοστά κάλυψης είναι 55% και ο συντελεστή δόμησης 0.4.

 

Τα κτίρια είναι μονώροφα με μέγιστο ύψος 4.5 m πάνω από το οποίο επιτρέπεται κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2 m. Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

Το χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε 1 πινακίδα και σε κλίμακα 1:1000 θα τοιχοκολληθεί στο διάδρομο της υπηρεσίας επί 20 μέρες, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 18-06-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.