Απόφαση 11439/94

Απόφαση 11439/1994: Αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυφάδας (χρήσεις γης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11439/1994: Αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυφάδας (χρήσεις γης), (ΦΕΚ 984/Β/1994), 21-09-1994.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεως γης.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

4. Την από 18-11-1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1302/Δ/1992) με την οποία τροποποιείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Γλυφάδας (ΦΕΚ 474/Δ/1989).

 

5. Το από 21-01-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 96/Δ/1994) με το οποίο καθορίζονται χρήσεις πολεοδομικών κέντρων κ.λ.π. στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δήμου Γλυφάδας.

 

6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας με αριθμό 179/1993 και την τήρηση της κατά νόμου διαδικασίας.

 

7. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά πρακτικό 20 της 09-06-1994, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούνται οι χρήσεις γης στην εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Γλυφάδας και καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης στα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυφάδας όπως φαίνονται στο συνημμένο χάρτη με κλίμακα 1:5.000 ο οποίος σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

 

1. Πολεοδομικού κέντρου - κεντρική λειτουργία πόλης - τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος με εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες (ΦΕΚ 166/Δ/1987), στα πέντε οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονται από τις οδούς Βασιλέως Γεωργίου, Ευαγγελίστριας, Σεμέλης και Γιαννιτσοπούλου, στα δύο οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονται από τις οδούς Αγίας Τριάδος, Λασιθίου, Αρχιμήδους και Π. Πολεμιστών και στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ Αρετής, Αγίας Τριάδος, Λασιθίου και Μυκηνών. Επίσης στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Σοφίας Βέμπο - Σ. Καράγιωργα και Λόντου και στα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Σοφίας Βέμπο, μεταξύ των οδών Λόντου και Ζέππου καθώς και στα οικόπεδα του οικοδομικού τετραγώνου 255 τα έχοντα πρόσωπο επί των οδών Ιάσονα και Βέμπο.

 

2. Γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση τα ξενοδοχεία και τους ξενώνες στα τρία οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Γούναρη, Μυκηνών, Λασιθίου και Ανθέων επίσης στα τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Αρχιπελάγους, Υμηττού, Ελανθρώπου και Δαρδανελλίων (με εξαίρεση τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο εκ της οδού Υμηττού στα οποία επιτρεπόμενη χρήση είναι του Πολεοδομικού Κέντρου).

 

Επίσης στα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Αρχιπελάγους από την οδό Υμηττού έως την οδό Δαρδανελλίων (με εξαίρεση τα έχοντα πρόσωπο και επί της οδού Υμηττού τα οποία έχουν χρήση Πολεοδομικού Κέντρου).

 

Επίσης στα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Μυστρά, από την οδό Γούναρη έως την οδό Υμηττού και στα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Λασιθίου από την οδό Ανθέων έως την συμβολή των οδών Λεμεσού και Αγίας Λαύρας.

 

3. Αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση τους ξενώνες σε όλα τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυφάδας.

 

Ορίζεται επίσης ότι για τις καθοριζόμενες χρήσεις πολεοδομικού κέντρου και γενικής κατοικίας δεν επιτρέπονται συνενώσεις ιδιοκτησιών μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

Εξαιρείται η συνένωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται μέσα στα όρια μιας χρήσεως γης, είτε πολεοδομικού κέντρου, είτε γενικής κατοικίας, είτε αμιγούς.

 

Οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία για την εκδοσή τους μέχρι την δημοσίευση της παρούσας εκδίδονται ή αναθεωρούνται με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα Διατάγματα ρυμοτομίας του δήμου Γλυφάδας και η Πολεοδομική Νομοθεσία.

 

Επίσης οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με προϊσχύουσες διατάξεις αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου με τις προϊσχύουσες αυτές διατάξεις.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός του αρμόδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Οι υπάρχουσες δραστηριότητες - χρήσεις οι επιτρεπόμενες από την γενική κατοικία και νομίμως λειτουργούσες που δεν προβλέπονται από την αμιγή κατοικία εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα 10 ετών.

 

Επίσης μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται η ανανέωση λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί με το συνημμένο χάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

a.11439.94

 

Πειραιάς, 19-07-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.