Απόφαση 1185520/93

Απόφαση 1185520/381/1993: Αναβάθμιση ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Πελαγίας Κοινότητας Ποταμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1185520/381/1993: Αναβάθμιση ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Πελαγίας Κοινότητας Ποταμού, (ΦΕΚ 446/Δ/1993), 04-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

2. Το νόμο 1337/1983 Οικιστικό Νόμο (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

5. Το θεσμοθετημένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο Κυθήρων (ΦΕΚ 864/Δ/1987).

 

6. Την πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ΕΠΑ.

 

7. Τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Ποταμού Κυθήρων μετά την τήρηση των συμμετοχικών διαδικασιών.

 

8. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά με αριθμό πρακτικού 46 από 21-12-1992 συνεδρίασης.

 

9. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δόμησης και ρυμοτομίας (ΦΕΚ 111/Δ/1973), όπως επανεγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 178/Δ/1973), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Πελαγίας Κυθήρων, όπως φαίνεται στους συνημμένους χάρτες σε κλίμακα 1:500 και ορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους πλην των χώρων ειδικών χρήσεων ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. Ορίζονται οι παρακάτω όροι δόμησης

 

Τομέας Α (όρων δόμησης) και Ι (ΣΔ)

 

Σύστημα δόμησης: ως Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 ως τροποποιήθηκε
Κάλυψη: 70%
Συντελεστή δόμησης: 1.4

 

Αρτιότητα οικοπέδων

 

Κατά κανόνα: ελάχιστο πρόσωπο 10 m
Κατά κανόνα: ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

Κατά παρέκκλιση για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα προ 09-06-1973

 

Ελάχιστο πρόσωπο 4 m
Ελάχιστο εμβαδόν 80 m2

 

Τομέας Β (όρων δόμησης) και ΙΙ (ΣΔ)

 

Σύστημα δόμησης: ως Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985, ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
Ποσοστό κάλυψης: 60%
Συντελεστής δόμησης: 0.8

 

Αρτιότητα οικοπέδων

 

Κατά κανόνα: ελάχιστο πρόσωπο 15 m
Κατά κανόνα: ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

 

Κατά παρέκκλιση για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα προ 09-06-1973

 

Ελάχιστο πρόσωπο 12 m
Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

 

Τομέας Γ (όρων δόμησης) και ΙΙΙ (ΣΔ)

 

Σύστημα δόμησης: ως Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 ως τροποποιήθηκε
Ποσοστό κάλυψης: 60%
Συντελεστής δόμησης: 0.6

 

Αρτιότητα οικοπέδων

 

Κατά κανόνα: ελάχιστο πρόσωπο 20 m
Κατά κανόνα: ελάχιστο εμβαδόν 800 m2

 

Κατά παρέκκλιση:

 

α. για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος.

 

Ελάχιστο πρόσωπο 15 m
Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

 

β. για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα προ 09-06-1973

 

Ελάχιστο πρόσωπο 12 m
Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

 

3. Ορίζουμε ανώτατο ύψος 8 m σε όλους τους τομείς των όρων δόμησης.

 

Μετά από αιτιολογημένη έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και για τα οικόπεδα στα οποία η κλίση του εδάφους στο σημείο της οικοδομής ξεπερνά το 20%, το κτίριο κλιμακούμενο δύναται να αποκτά μέγιστο ύψος από το γύρω φυσικό και όχι διαμορφωμένο έδαφος τα 10.5 m.

 

Υπεράνω του μεγίστου ύψους και μετά από την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δύναται να κατασκευάζεται στέγη με μέγιστο ύψος έως 1.5 m.

 

4. Όπου στο ρυμοτομικό σχέδιο υπάρχει πρασιά αυτή είναι πλάτους 4 m εκτός αν στο σχέδιο αναγράφεται αριθμητικά άλλο πλάτος πρασιάς.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 ως τροποποιήθηκε.

 

5. Όροι και περιορισμοί δόμησης των χωρών ειδικών χρήσεων.

 

α. Κοινόχρηστος χώρος (ΚΧ)

 

Επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρου συνολικής επιφάνειας 15 m2.

 

β. πλατείες

 

Επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρου συνολικής επιφάνειας 25 m2.

 

γ. Χώροι άθλησης

 

Επιτρέπεται η κατασκευή και διαμόρφωση χώρων άθλησης και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων.

 

δ. Χώρος τουριστικού περιπτέρου αναψυχής

 

Συντελεστής δόμησης: 0.4
Μέγιστο ύψος: 4.5 m
Ποσοστό κάλυψης: 40%

 

ε. Χώρος υγειονομικού σταθμού

 

Συντελεστής δόμησης: 0.3
Μέγιστο ύψος: 4.5 m
Ποσοστό κάλυψης: 40%

 

στ. Χώρος τελωνείου και λιμενικού σταθμού

 

Συντελεστής δόμησης: 0.4
Μέγιστο ύψος: 7.5 m
Ποσοστό κάλυψης: 40%

 

6. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Σε όλους τους τομείς απαγορεύεται η κατασκευή πυλωτής.
Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες.
Τα κτίρια επιχρίονται εξωτερικά με τριπτό σοβά.
Το ίδιο ισχύει και για τους μαντρότοιχους.
Όλες οι κατασκευές ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων επιτρέπονται αποκλειστικά τα εξής στοιχεία:

 

Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, συλλέκτες εγκαταστάσεων ηλιακών συστημάτων χωρίς τα δοχεία νερού υψηλότερα των συλλεκτών (κλειστό κύκλωμα) αλεξικέραυνα και κεντρικές κεραίες TV ραδιοφώνου.

 

Στηθαία

 

Στους τομείς Β και Γ μετά από την εξάντληση του συντελεστή δόμησης οι οικοδομές καλύπτονται υποχρεωτικά με στέγη με κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου.

 

Το υπόβαθρο της μελέτης έχει ισχύ μόνο ως προς τα τοπογραφικά στοιχεία και όχι τα κτηματολογικά.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1185520.93

 

Η απόφαση αυτή με τους συνημμένους χάρτες να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 20-01-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.