Απόφαση 12071/92

Απόφαση 12071/1992: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Χρυσούπολης νομού Καβάλας στην οδό Δαρδανελλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12071/1992: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Χρυσούπολης νομού Καβάλας στην οδό Δαρδανελλίων, (ΦΕΚ 1219/Δ/1992), 25-11-1992.

 

Ο Νομάρχης Καβάλας

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και τον αναγκαστικό νόμο 314/1968, όπως τροποποιήθηκε.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων δόμησης από τους Νομάρχες.

 

4. Την 672/1989 (ΦΕΚ 54/Δ/1989) απόφαση του Νομάρχη Καβάλας για αναθεώρηση του σχεδίου πόλης Χρυσούπολης.

 

5. Την 36/1892 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χρυσούπολης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 5/248/1892 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καβάλας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Χρυσούπολης στην οδό Δαρδανελλίων, όπως φαίνεται στο συνημμένο στην απόφαση διάγραμμα που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Καβάλας.

 

2. Η απόφαση αυτή με το διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης.

 

a.12071.92

 

Καβάλα, 15-10-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.