Απόφαση 13777/76

Απόφαση Φ919.1/13777/1976: Περί Κανονισμού Στρατιωτικών οικημάτων Αξιωματικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ919.1/13777/1976: Περί Κανονισμού Στρατιωτικών οικημάτων Αξιωματικών, (ΦΕΚ 1519/Β/1976), 18-12-1976.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών

 

Έχοντες υπ' όψει το υπ' αριθμόν [Ν] 2475/1953 νομοθετικό διάταγμα περί στρατιωτικών οικημάτων και λαβόντες υπ' όψιν την από 01-03-1976 εισήγηση του Ταμείου Εθνικής Αμύνης κυρώνουμε τον παρ' αυτού συνταχθέντα νέον Κανονισμόν Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών (ΣΟΑ) και εντελλόμαστε την υπό του Στρατιωτικού Τυπογραφείου εκτύπωση του εις 1.500 αντίτυπα.

 

Άρθρο 1: Γενικά

Άρθρο 2: Επιτροπές στέγασης

Άρθρο 3: Διοικούσες επιτροπές

Άρθρο 4: Ειδικά στρατιωτικά οικήματα άγαμων αξιωματικών

Άρθρο 5: Συντήρηση - Δαπάνες

Άρθρο 6: Συντηρητές Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών

Άρθρο 7: Οικοφύλακες (θυρωροί)

Άρθρο 8: Καθήκοντα επιτροπών στέγασης

Άρθρο 9: Καθήκοντα διοικούσας επιτροπής

Άρθρο 10: Καθήκοντα συντηρητή κτιρίων

Άρθρο 11: Καθήκοντα - αμοιβή οικοφυλάκων (θυρωρών)

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι στέγασης

Άρθρο 13: Στέγαση διοικητών σχηματισμών

Άρθρο 14: Μη δικαιούμενοι στέγασης

Άρθρο 15: Μέλη οικογένειας

Άρθρο 16: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 17: Αποχώρηση αξιωματικών εκ των διατιθέμενων διαμερισμάτων

Άρθρο 18: Υποχρεώσεις ενοικούντων στρατιωτικών

Άρθρο 19: Μηνιαία βασικά μισθώματα

Άρθρο 20: Δαπάνες συντήρησης κτιρίων, λειτουργίας και επισκευής εγκαταστάσεων στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών

Άρθρο 21: Τηρούμενες καρτέλες - βιβλία - καταστάσεις

Άρθρο 22: Ακροτελεύτιες διατάξεις

 

Η ισχύς τούτου άρχεται μετά τετραμήνου από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφ' ης παύει η ισχύς του υπ' αριθμόν ΣΚ-300-6 παλαιού τοιούτου έτους 1967.

 

Εν Αθήναις, τη 17-11-1976

 

Οι Υφυπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.