Απόφαση 16338/70

Απόφαση 16338/1970: Περί εγκρίσεως κανονισμού και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών (Βρεφικών - Νηπιοτροφείων) υπό ιδιωτών επιχειρηματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16338/1970: Περί εγκρίσεως κανονισμού και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών (Βρεφικών - Νηπιοτροφείων) υπό ιδιωτών επιχειρηματιών, (ΦΕΚ 838/Β/1970), 20-11-1970.

 

Ο Υπουργός των Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4525/1966.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1/1968 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

 

3. Την σύμφωνον γνώμη του παρ' ημίν Συμβουλίου Εθνικής Παιδικής Προστασίας, ληφθείσα κατά την συνεδρίαση 20/24-10-1970 αυτού.

 

4. Την σπουδαιότητα την οποίαν ενέχει η λειτουργία Παιδικών Σταθμών δια την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη και την Εθνική διαπαιδαγώγηση των Ελληνοπαίδων.

 

5. Την ανάγκην υπάρξεως ενιαίων κριτηρίων και καθορισμού συγκεκριμένων προϋποθέσεων, δια την ίδρυση και λειτουργία Παιδικών Σταθμών υπό Ιδιωτών επιχειρηματιών, συγκεντρούντων τα εχέγγυα ασφαλούς επιτελέσεως του λεπτότατου έργου, όπερ συνάπτεται εν τη λειτουργία των εν λόγω Σταθμών, αποφασίζομεν:

 

Εγκρίνουμε, προκειμένου περί ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών υπό ιδιωτών επιχειρηματιών, όπως έχει εφαρμογήν ο κάτωθι Κανονισμός:

 

Άρθρο 1: Γενικά προσόντα

Άρθρο 2: Τρόπος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 4: Προσωπικό, σύνθεσις και προσόντα

Άρθρο 5: Πρόσληψη Προσωπικού

Άρθρο 6: Χώροι οικήματος δι' εγκατάσταση Παιδικού Σταθμού

Άρθρο 7: Επίπλωση, είδη εστιάσεως, εγκαταστάσεις κ.λ.π.

Άρθρο 8: Αριθμός νηπίων

Άρθρο 9: Καθήκοντα προσωπικού

Άρθρο 10: Ιματισμός προσωπικού

Άρθρο 11: Ωράριο εργασίας και μισθοδοσίας προσωπικού

Άρθρο 12: Τροφοδοσία

Άρθρο 13: Ευθύνες ιδιοκτητών και Διευθυντριών

Άρθρο 14: Τηρούμενα βιβλία

Άρθρο 15: Οικοπεδική έκταση δι' ανέγερση κτιρίου

Άρθρο 16: Έλεγχος

Άρθρο 17: Κυρώσεις

 

Αθήνα, 07-11-1970

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.