Απόφαση 16434/73

Απόφαση Γ3Δ/16434/1973: Περί καθορισμού όρων καταλληλότητας χώρων καταστημάτων οπτικών ειδών ως και οργάνων, εργαλείων και εξοπλισμού των εργαστηρίων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Γ3Δ/16434/1973: Περί καθορισμού όρων καταλληλότητας χώρων καταστημάτων οπτικών ειδών ως και οργάνων, εργαλείων και εξοπλισμού των εργαστηρίων αυτών, (ΦΕΚ 1311/Β/1973), 02-11-1973.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

Το άρθρο 4 παράγραφος 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 38/1973, αποφασίζουμε:

 

1. Το κατάστημα οπτικών ειδών είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο με ιδίαν είσοδο. Εν περιπτώσει συστεγάσεως μετά φαρμακείου, ή λειτουργίας αυτού ως Τμήματος ετέρου καταστήματος της μορφής αγοράς πολλαπλής εξυπηρετήσεως ο χώρος διαχωρίζεται σαφώς του λοιπού καταστήματος.

 

2. Το ελάχιστον εμβαδόν του χώρου του οπτικού καταστήματος ή του Τμήματος οπτικών ειδών ορίζεται εις 16 m2 τουλάχιστον, του δε εργαστηρίου αυτού εις 9 m2 τουλάχιστον.

 

3. Εν περιπτώσει λειτουργίας Τμήματος προς χορήγηση φακών επαφής, υφίσταται και έτερος χώρος εν συνεχεία του κυρίου καταστήματος εμβαδού τουλάχιστον 10 m2.

 

4. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ενός καταστήματος ή Τμήματος οπτικών ειδών εις όργανα και εργαλεία ορίζεται ως κάτωθι:

 

1. 2 τροχοί λειάνσεως κρυστάλλων (ψιλός και χονδρός) ηλεκτροκινούμενοι με εγκατάσταση παροχής ύδατος και αποχετεύσεως.

2. Μηχανήματα κοπής κρυστάλλων (διαμάντι) χειροκίνητα ή μη.

3. Κόπτες κρυστάλλων τουλάχιστον 2.

4. Μηχανήματα διατρήσεως κρυστάλλων (διαμάντι για GRIFF).

5. Μηχάνημα αυλακώσεως περιφέρειας κρυστάλλου (διαμάντι NYLOR).

6. Θερμαντήρας ηλεκτρικός παροχής θερμού αέρος (καμινέτο).

7. Άκμων μικρός (αμόνι).

8. Σφιγκτήρας επιτραπέζιος (μέγγενη).

9. Θερμαντήρας προς διαστολή σκελετών εκ κυτταρινοειδών υλών.

10. Σφυρί.

11. Λίμες (2).

12. Λαβίδες (πένσες) (3).

13. Καμινέτο οινοπνεύματος.

14. Βιδολόγοι (κατσαβίδια) (3).

15. Μετωπιεστόμετρο (Φακόμετρο) ευκταία και η ύπαρξις σφαιρόμετρου.

16. Υποδεκάμετρα.

17. Μοιρογνωμόνιον.

18. Παχύμετρο γυαλιών.

 

Εν περιπτώσει λειτουργίας και τμήματος χορηγήσεως φακών επαφής απαιτούνται συμπληρωματικώς τα κάτωθι:

 

1. Οπτότυπο.

2. Οφθαλμόμετρο.

3. Λάμπα φλυοροσεΐνης.

4. Κυτίον δοκιμαστικών γυαλιών.

5. Συλλογή κυτίων δοκιμαστικών φακών επαφής.

6. Όργανο προς μέτρηση αποστάσεως του φακού εκ του κερατοειδούς (UERTEX DISTANCE).

 

Εν Αθήναις τη 16-10-1973

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.