Απόφαση 21-3596/95

Απόφαση 21/3596/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Λόφου νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 21/3596/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Λόφου νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 1012/Δ/1995), 27-11-1995.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) με το οποίο τροποποιείται το παραπάνω διάταγμα.

 

4. Το με αριθμό 2261/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών.

 

5. Το με αριθμό 685/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

 

6. Το από 25-04-1994 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

 

7. Τις ΤΠ/8577/1985 και ΤΠ/1799/1986 αποφάσεις Νομάρχη με τις οποίες καθορίσθηκαν τα όρια και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του οικισμού.

 

8. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν από την Τοπογραφική Υπηρεσία και τα διαγράμματα του ρυμοτομικού σχεδίου που συντάχθηκαν από ομάδα μελετητών.

 

9. Τις με αριθμούς 116/1994 και 81/1995 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

10. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

11. Το από 22-09-1995 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας που αφορά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το συνημμένο διάγραμμα θα αναρτηθεί μετά τη δημοσίευσή της για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

Κατερίνη, 27-09-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.