Απόφαση 2188/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τομείς, οροί και περιορισμοί δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παραμένουν τα όρια των τομέων (ζωνών) ως έχουν από το σχέδιο από το 1959.

 

Παραμένουν οι συντελεστές δόμησης όπως τροποποιήθηκαν με την 24-02-1988 απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας.

 

Ήτοι:

 

 

Τομέας Ι

Τομέας ΙΙ

Τομέας ΙΙΙ

Συντελεστής Δόμησης

2.4

2.2

1.4

Μέγιστη κάλυψη

70%

70%

70%

Μέγιστο ύψος

21 m

18 m

14 m

Αρτιότητα

250 m2

300 m2

300 m2

Ελάχιστο πρόσωπο

12 m

13 m

13 m

 

Οι παρεκκλίσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Οι λοιποί όροι δόμησης ισχύουν όπως καθορίζονται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.