Απόφαση 26229/87

Απόφαση 26229/1123/1987: Όροι και διαδικασία έκδοσης αδειών οικοδομής για εκτέλεση στρατιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 26229/1123/1987: Όροι και διαδικασία έκδοσης αδειών οικοδομής για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, (ΦΕ 749/Δ/1987), 10-08-1987.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Οι άδειες οικοδομής για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) με τους εξής όρους:

 

1. Οι μελέτες για την έκδοση των αδειών αυτών συντάσσονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

2. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες για έργα ή εγκαταστάσεις που εκτελούνται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμών εγκρίνονται από τις κατά τόπους αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Τέτοια έγκριση δεν απαιτείται για τα έργα ή εγκαταστάσεις που εκτελούνται εντός στρατοπέδων είτε αυτά βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή ορίων οικισμών ή και εκτός αυτών καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή ορίων οικισμού.

 

3. Οι παραπάνω άδειες οικοδομής πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής.

 

4. Η επίβλεψη και εκτέλεση των έργων αυτών γίνεται με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.