Απόφαση 29-psk-55158-2666/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ολόκληρη η περιοχή αναθεώρησης, αποτελεί έναν τομέα όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται όπως αναγράφονται παρακάτω:

 

Ελάχιστα όρια αρτιότητας.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m, ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα όπως παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70%.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8.5 m.

 

Επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των 8.5 m εφ' όσον κατασκευάζεται στέγη, της οποίας το μέγιστο ύψος στο ανώτερο σημείο της, δε μπορεί να υπερβαίνει τα 2 m έστω και αν δεν έχει γίνει εξάντληση του μέγιστου ύψους των 8.5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 29/ΠΣΚ/7193/672/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1138/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.